Filförteckning för paketet gnunet-dev i wheezy för arkitekturen powerpc

/usr/include/gnunet/block_dns.h
/usr/include/gnunet/block_fs.h
/usr/include/gnunet/block_gns.h
/usr/include/gnunet/gauger.h
/usr/include/gnunet/gettext.h
/usr/include/gnunet/gnunet_applications.h
/usr/include/gnunet/gnunet_arm_service.h
/usr/include/gnunet/gnunet_ats_service.h
/usr/include/gnunet/gnunet_bandwidth_lib.h
/usr/include/gnunet/gnunet_bio_lib.h
/usr/include/gnunet/gnunet_block_lib.h
/usr/include/gnunet/gnunet_block_plugin.h
/usr/include/gnunet/gnunet_chat_service.h
/usr/include/gnunet/gnunet_client_lib.h
/usr/include/gnunet/gnunet_common.h
/usr/include/gnunet/gnunet_config.h
/usr/include/gnunet/gnunet_configuration_lib.h
/usr/include/gnunet/gnunet_connection_lib.h
/usr/include/gnunet/gnunet_constants.h
/usr/include/gnunet/gnunet_container_lib.h
/usr/include/gnunet/gnunet_core_service.h
/usr/include/gnunet/gnunet_crypto_lib.h
/usr/include/gnunet/gnunet_datacache_lib.h
/usr/include/gnunet/gnunet_datacache_plugin.h
/usr/include/gnunet/gnunet_datastore_plugin.h
/usr/include/gnunet/gnunet_datastore_service.h
/usr/include/gnunet/gnunet_dht_service.h
/usr/include/gnunet/gnunet_directories.h
/usr/include/gnunet/gnunet_disk_lib.h
/usr/include/gnunet/gnunet_dns_service.h
/usr/include/gnunet/gnunet_dnsparser_lib.h
/usr/include/gnunet/gnunet_dv_service.h
/usr/include/gnunet/gnunet_fragmentation_lib.h
/usr/include/gnunet/gnunet_fs_service.h
/usr/include/gnunet/gnunet_getopt_lib.h
/usr/include/gnunet/gnunet_gns_service.h
/usr/include/gnunet/gnunet_hello_lib.h
/usr/include/gnunet/gnunet_helper_lib.h
/usr/include/gnunet/gnunet_load_lib.h
/usr/include/gnunet/gnunet_lockmanager_service.h
/usr/include/gnunet/gnunet_mesh_service.h
/usr/include/gnunet/gnunet_mysql_lib.h
/usr/include/gnunet/gnunet_namestore_plugin.h
/usr/include/gnunet/gnunet_namestore_service.h
/usr/include/gnunet/gnunet_nat_lib.h
/usr/include/gnunet/gnunet_network_lib.h
/usr/include/gnunet/gnunet_nse_service.h
/usr/include/gnunet/gnunet_os_lib.h
/usr/include/gnunet/gnunet_peer_lib.h
/usr/include/gnunet/gnunet_peerinfo_service.h
/usr/include/gnunet/gnunet_plugin_lib.h
/usr/include/gnunet/gnunet_postgres_lib.h
/usr/include/gnunet/gnunet_program_lib.h
/usr/include/gnunet/gnunet_protocols.h
/usr/include/gnunet/gnunet_pseudonym_lib.h
/usr/include/gnunet/gnunet_regex_lib.h
/usr/include/gnunet/gnunet_resolver_service.h
/usr/include/gnunet/gnunet_scheduler_lib.h
/usr/include/gnunet/gnunet_server_lib.h
/usr/include/gnunet/gnunet_service_lib.h
/usr/include/gnunet/gnunet_signal_lib.h
/usr/include/gnunet/gnunet_signatures.h
/usr/include/gnunet/gnunet_statistics_service.h
/usr/include/gnunet/gnunet_stream_lib.h
/usr/include/gnunet/gnunet_strings_lib.h
/usr/include/gnunet/gnunet_testbed_service.h
/usr/include/gnunet/gnunet_testing_lib-new.h
/usr/include/gnunet/gnunet_testing_lib.h
/usr/include/gnunet/gnunet_time_lib.h
/usr/include/gnunet/gnunet_transport_plugin.h
/usr/include/gnunet/gnunet_transport_service.h
/usr/include/gnunet/gnunet_tun_lib.h
/usr/include/gnunet/gnunet_util_lib.h
/usr/include/gnunet/gnunet_vpn_service.h
/usr/include/gnunet/platform.h
/usr/include/gnunet/plibc.h
/usr/lib/libgnunetarm.so
/usr/lib/libgnunetats.so
/usr/lib/libgnunetblock.so
/usr/lib/libgnunetcore.so
/usr/lib/libgnunetdatacache.so
/usr/lib/libgnunetdatastore.so
/usr/lib/libgnunetdht.so
/usr/lib/libgnunetdns.so
/usr/lib/libgnunetdnsparser.so
/usr/lib/libgnunetfragmentation.so
/usr/lib/libgnunetfs.so
/usr/lib/libgnunetgns.so
/usr/lib/libgnunethello.so
/usr/lib/libgnunetlockmanager.so
/usr/lib/libgnunetmesh.so
/usr/lib/libgnunetmysql.so
/usr/lib/libgnunetnamestore.so
/usr/lib/libgnunetnat.so
/usr/lib/libgnunetnse.so
/usr/lib/libgnunetpeerinfo.so
/usr/lib/libgnunetpostgres.so
/usr/lib/libgnunetstatistics.so
/usr/lib/libgnunettestbed.so
/usr/lib/libgnunettesting.so
/usr/lib/libgnunettesting_new.so
/usr/lib/libgnunettransport.so
/usr/lib/libgnunettransporttesting.so
/usr/lib/libgnunettun.so
/usr/lib/libgnunetutil.so
/usr/lib/libgnunetvpn.so
/usr/lib/pkgconfig/gnunetarm.pc
/usr/lib/pkgconfig/gnunetblock.pc
/usr/lib/pkgconfig/gnunetcore.pc
/usr/lib/pkgconfig/gnunetdatacache.pc
/usr/lib/pkgconfig/gnunetdatastore.pc
/usr/lib/pkgconfig/gnunetdht.pc
/usr/lib/pkgconfig/gnunetdhtlog.pc
/usr/lib/pkgconfig/gnunetdv.pc
/usr/lib/pkgconfig/gnunetfragmentation.pc
/usr/lib/pkgconfig/gnunetfs.pc
/usr/lib/pkgconfig/gnunethello.pc
/usr/lib/pkgconfig/gnunetnat.pc
/usr/lib/pkgconfig/gnunetnse.pc
/usr/lib/pkgconfig/gnunetpeerinfo.pc
/usr/lib/pkgconfig/gnunetstatistics.pc
/usr/lib/pkgconfig/gnunettesting.pc
/usr/lib/pkgconfig/gnunettransport.pc
/usr/lib/pkgconfig/gnunetutil.pc
/usr/share/doc/gnunet-dev/AUTHORS
/usr/share/doc/gnunet-dev/README.gz
/usr/share/doc/gnunet-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gnunet-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/gnunet-dev/copyright
/usr/share/gnunet/testing_hostkeys.dat