Filförteckning för paketet gfortran i wheezy för arkitekturen powerpc

/usr/bin/gfortran
/usr/bin/powerpc-linux-gnu-gfortran
/usr/share/doc/gfortran