Filförteckning för paketet dmitry i wheezy för arkitekturen powerpc

/usr/bin/dmitry
/usr/share/doc/dmitry/AUTHORS
/usr/share/doc/dmitry/README.gz
/usr/share/doc/dmitry/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dmitry/copyright
/usr/share/man/man1/dmitry.1.gz