Filförteckning för paketet uwsgi-plugin-fastrouter i wheezy för arkitekturen mipsel

/usr/bin/uwsgi_fastrouter
/usr/lib/uwsgi/plugins/fastrouter_plugin.so
/usr/share/doc/uwsgi-plugin-fastrouter/CONTRIBUTORS
/usr/share/doc/uwsgi-plugin-fastrouter/README
/usr/share/doc/uwsgi-plugin-fastrouter/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/uwsgi-plugin-fastrouter/changelog.gz
/usr/share/doc/uwsgi-plugin-fastrouter/copyright
/usr/share/man/man1/uwsgi_fastrouter.1.gz