Filförteckning för paketet timps i wheezy för arkitekturen mipsel

/usr/bin/timpsd
/usr/share/doc/timps/AUTHORS
/usr/share/doc/timps/NEWS.gz
/usr/share/doc/timps/README.Debian
/usr/share/doc/timps/README.gz
/usr/share/doc/timps/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/timps/copyright
/usr/share/doc/timps/examples/conf