Filförteckning för paketet styx i wheezy för arkitekturen mipsel

/usr/bin/ctoh
/usr/bin/lim_test
/usr/bin/pim_test
/usr/bin/ptm_img
/usr/bin/stydoc
/usr/bin/stypp
/usr/bin/styx
/usr/share/doc/styx/AUTHORS
/usr/share/doc/styx/NEWS.gz
/usr/share/doc/styx/README
/usr/share/doc/styx/TODO.Debian
/usr/share/doc/styx/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/styx/changelog.gz
/usr/share/doc/styx/copyright
/usr/share/man/man1/ctoh.1.gz
/usr/share/man/man1/lim_test.1.gz
/usr/share/man/man1/pim_test.1.gz
/usr/share/man/man1/ptm_img.1.gz
/usr/share/man/man1/stydoc.1.gz
/usr/share/man/man1/stypp.1.gz
/usr/share/man/man1/styx.1.gz