Filförteckning för paketet mp i wheezy för arkitekturen mipsel

/usr/bin/filep
/usr/bin/mailp
/usr/bin/mimep
/usr/bin/mp
/usr/share/doc/mp/AUTHORS
/usr/share/doc/mp/NEWS.gz
/usr/share/doc/mp/README.Debian
/usr/share/doc/mp/README.gz
/usr/share/doc/mp/TODO.gz
/usr/share/doc/mp/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mp/changelog.gz
/usr/share/doc/mp/copyright
/usr/share/man/man1/filep.1.gz
/usr/share/man/man1/mailp.1.gz
/usr/share/man/man1/mimep.1.gz
/usr/share/man/man1/mp.1.gz
/usr/share/mp/mp.common.ps
/usr/share/mp/mp.pro.alt.ps
/usr/share/mp/mp.pro.altl.ps
/usr/share/mp/mp.pro.ff.ps
/usr/share/mp/mp.pro.ffp.ps
/usr/share/mp/mp.pro.fp.ps
/usr/share/mp/mp.pro.l.c1.ps
/usr/share/mp/mp.pro.l.old
/usr/share/mp/mp.pro.l.ps
/usr/share/mp/mp.pro.old
/usr/share/mp/mp.pro.pp.ps
/usr/share/mp/mp.pro.ps
/usr/share/mp/mp.pro.tm.ps
/usr/share/mp/mp.pro.tsi.ps
/usr/share/mp/mp.pro.tsp.ps