Filförteckning för paketet liblockdev1-dbg i wheezy för arkitekturen mipsel

/usr/lib/debug/liblockdev.a
/usr/lib/debug/liblockdev.so.1
/usr/lib/profile/liblockdev.a
/usr/lib/profile/liblockdev.so.1
/usr/share/doc/liblockdev1-dbg
/usr/share/doc/liblockdev1/README.debug