Filförteckning för paketet libghc-mtl-dev i wheezy för arkitekturen mipsel

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/mtl-2.1.1/ghc-7.4.1/Control/Monad/Cont.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/mtl-2.1.1/ghc-7.4.1/Control/Monad/Cont/Class.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/mtl-2.1.1/ghc-7.4.1/Control/Monad/Error.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/mtl-2.1.1/ghc-7.4.1/Control/Monad/Error/Class.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/mtl-2.1.1/ghc-7.4.1/Control/Monad/Identity.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/mtl-2.1.1/ghc-7.4.1/Control/Monad/List.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/mtl-2.1.1/ghc-7.4.1/Control/Monad/RWS.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/mtl-2.1.1/ghc-7.4.1/Control/Monad/RWS/Class.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/mtl-2.1.1/ghc-7.4.1/Control/Monad/RWS/Lazy.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/mtl-2.1.1/ghc-7.4.1/Control/Monad/RWS/Strict.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/mtl-2.1.1/ghc-7.4.1/Control/Monad/Reader.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/mtl-2.1.1/ghc-7.4.1/Control/Monad/Reader/Class.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/mtl-2.1.1/ghc-7.4.1/Control/Monad/State.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/mtl-2.1.1/ghc-7.4.1/Control/Monad/State/Class.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/mtl-2.1.1/ghc-7.4.1/Control/Monad/State/Lazy.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/mtl-2.1.1/ghc-7.4.1/Control/Monad/State/Strict.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/mtl-2.1.1/ghc-7.4.1/Control/Monad/Trans.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/mtl-2.1.1/ghc-7.4.1/Control/Monad/Writer.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/mtl-2.1.1/ghc-7.4.1/Control/Monad/Writer/Class.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/mtl-2.1.1/ghc-7.4.1/Control/Monad/Writer/Lazy.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/mtl-2.1.1/ghc-7.4.1/Control/Monad/Writer/Strict.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/mtl-2.1.1/ghc-7.4.1/HSmtl-2.1.1.o
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/mtl-2.1.1/ghc-7.4.1/libHSmtl-2.1.1.a
/usr/share/doc/libghc-mtl-dev/buildinfo_mipsel.gz
/usr/share/doc/libghc-mtl-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-mtl-dev/copyright
/var/lib/ghc/package.conf.d/mtl-2.1.1.conf