Filförteckning för paketet libasis2010-dev i wheezy för arkitekturen mipsel

/usr/lib/ada/adalib/asis/a4g-a_alloc.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/a4g-a_debug.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/a4g-a_elists.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/a4g-a_opt.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/a4g-a_osint.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/a4g-a_output.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/a4g-a_sem.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/a4g-a_sinput.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/a4g-a_stand.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/a4g-a_types.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/a4g-asis_tables.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/a4g-contt-dp.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/a4g-contt-sd.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/a4g-contt-tt.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/a4g-contt-ut.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/a4g-contt.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/a4g-cu_info2.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/a4g-dda_aux.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/a4g-decl_sem.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/a4g-defaults.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/a4g-encl_el.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/a4g-expr_sem.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/a4g-get_unit.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/a4g-gnat_int.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/a4g-int_knds.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/a4g-itests.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/a4g-knd_conv.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/a4g-mapping.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/a4g-norm.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/a4g-queries.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/a4g-skip_tb.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/a4g-span_beginning.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/a4g-span_end.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/a4g-stand.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/a4g-tree_rec.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/a4g-u_conv.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/a4g-unit_rec.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/a4g-vcheck.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/a4g.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/asis-ada_environments-containers.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/asis-ada_environments.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/asis-clauses.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/asis-compilation_units-relations.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/asis-compilation_units-times.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/asis-compilation_units.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/asis-data_decomposition-aux.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/asis-data_decomposition-debug.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/asis-data_decomposition-extensions.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/asis-data_decomposition-set_get.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/asis-data_decomposition-vcheck.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/asis-data_decomposition.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/asis-declarations.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/asis-definitions.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/asis-elements.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/asis-errors.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/asis-exceptions.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/asis-expressions.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/asis-extensions-flat_kinds.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/asis-extensions-iterator.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/asis-extensions.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/asis-ids.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/asis-implementation-permissions.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/asis-implementation.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/asis-iterator.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/asis-set_get.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/asis-statements.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/asis-text-set_get.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/asis-text.ali
/usr/lib/ada/adalib/asis/asis.ali
/usr/lib/mipsel-linux-gnu/libasis.a
/usr/lib/mipsel-linux-gnu/libasis.so
/usr/share/ada/adainclude/asis.gpr
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-a_alloc.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-a_debug.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-a_debug.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-a_elists.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-a_elists.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-a_opt.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-a_opt.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-a_osint.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-a_osint.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-a_output.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-a_output.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-a_sem.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-a_sem.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-a_sinput.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-a_sinput.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-a_stand.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-a_types.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-a_types.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-asis_tables.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-asis_tables.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-contt-dp.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-contt-dp.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-contt-sd.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-contt-sd.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-contt-tt.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-contt-tt.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-contt-ut.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-contt-ut.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-contt.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-contt.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-cu_info2.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-cu_info2.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-dda_aux.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-dda_aux.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-decl_sem.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-decl_sem.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-defaults.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-defaults.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-encl_el.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-encl_el.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-expr_sem.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-expr_sem.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-get_unit.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-get_unit.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-gnat_int.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-gnat_int.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-int_knds.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-itests.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-itests.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-knd_conv.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-knd_conv.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-mapping.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-mapping.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-norm.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-norm.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-queries.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-queries.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-skip_tb.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-skip_tb.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-span_beginning.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-span_beginning.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-span_end.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-span_end.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-stand.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-stand.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-tree_rec.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-u_conv.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-u_conv.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-unit_rec.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-vcheck.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g-vcheck.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/a4g.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-ada_environments-containers.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-ada_environments-containers.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-ada_environments.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-ada_environments.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-clauses.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-clauses.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-compilation_units-relations.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-compilation_units-relations.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-compilation_units-times.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-compilation_units-times.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-compilation_units.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-compilation_units.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-data_decomposition-aux.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-data_decomposition-aux.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-data_decomposition-debug.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-data_decomposition-debug.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-data_decomposition-extensions.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-data_decomposition-extensions.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-data_decomposition-set_get.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-data_decomposition-set_get.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-data_decomposition-vcheck.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-data_decomposition-vcheck.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-data_decomposition.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-data_decomposition.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-declarations.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-declarations.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-definitions.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-definitions.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-elements.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-elements.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-errors.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-exceptions.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-expressions.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-expressions.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-extensions-flat_kinds.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-extensions-flat_kinds.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-extensions-iterator.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-extensions-iterator.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-extensions.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-extensions.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-ids.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-ids.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-implementation-permissions.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-implementation-permissions.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-implementation.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-implementation.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-iterator.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-iterator.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-set_get.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-set_get.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-statements.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-statements.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-text-set_get.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-text-set_get.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-text.adb
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis-text.ads
/usr/share/ada/adainclude/asis/asis.ads
/usr/share/doc/libasis2010-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libasis2010-dev/copyright