Filförteckning för paketet latex-cjk-chinese i wheezy för arkitekturen mipsel

/usr/bin/bg5+latex
/usr/bin/bg5+pdflatex
/usr/bin/bg5conv
/usr/bin/bg5latex
/usr/bin/bg5pdflatex
/usr/bin/cef5conv
/usr/bin/cef5latex
/usr/bin/cef5pdflatex
/usr/bin/cefconv
/usr/bin/ceflatex
/usr/bin/cefpdflatex
/usr/bin/cefsconv
/usr/bin/cefslatex
/usr/bin/cefspdflatex
/usr/bin/extconv
/usr/bin/gbklatex
/usr/bin/gbkpdflatex
/usr/share/doc/latex-cjk-chinese
/usr/share/doc/latex-cjk-common/CEF.txt
/usr/share/doc/latex-cjk-common/chinese/README
/usr/share/doc/latex-cjk-common/chinese/READMEb5.tex.gz
/usr/share/doc/latex-cjk-common/chinese/READMEgb.tex
/usr/share/doc/latex-cjk-common/chinese/emTeXb5.txt.gz
/usr/share/doc/latex-cjk-common/chinese/teTeXb5.txt.gz
/usr/share/doc/latex-cjk-common/examples/Big5.tex
/usr/share/doc/latex-cjk-common/examples/Big5vert.tex
/usr/share/doc/latex-cjk-common/examples/CEF_test.tex
/usr/share/doc/latex-cjk-common/examples/GB.tex
/usr/share/doc/latex-cjk-common/examples/arphic-sampler.tex
/usr/share/doc/latex-cjk-common/examples/pytest.tex
/usr/share/man/man1/bg5+latex.1.gz
/usr/share/man/man1/bg5+pdflatex.1.gz
/usr/share/man/man1/bg5conv.1.gz
/usr/share/man/man1/bg5latex.1.gz
/usr/share/man/man1/bg5pdflatex.1.gz
/usr/share/man/man1/cef5conv.1.gz
/usr/share/man/man1/cef5latex.1.gz
/usr/share/man/man1/cef5pdflatex.1.gz
/usr/share/man/man1/cefconv.1.gz
/usr/share/man/man1/ceflatex.1.gz
/usr/share/man/man1/cefpdflatex.1.gz
/usr/share/man/man1/cefsconv.1.gz
/usr/share/man/man1/cefslatex.1.gz
/usr/share/man/man1/cefspdflatex.1.gz
/usr/share/man/man1/extconv.1.gz
/usr/share/man/man1/gbklatex.1.gz
/usr/share/man/man1/gbkpdflatex.1.gz
/usr/share/texmf/tex/generic/babel/pinyin.ldf
/usr/share/texmf/tex/generic/hyphen/pyhyph.tex
/usr/share/texmf/tex/latex/CJK/Bg5/Bg5.cap
/usr/share/texmf/tex/latex/CJK/Bg5/Bg5.chr
/usr/share/texmf/tex/latex/CJK/Bg5/Bg5.cpx
/usr/share/texmf/tex/latex/CJK/Bg5/Bg5.enc
/usr/share/texmf/tex/latex/CJK/Bg5/HK.enc
/usr/share/texmf/tex/latex/CJK/CNS/EUC-TW.bdg
/usr/share/texmf/tex/latex/CJK/CNS/EUC-TW.chr
/usr/share/texmf/tex/latex/CJK/CNS/EUC-TW.enc
/usr/share/texmf/tex/latex/CJK/GB/GB.cap
/usr/share/texmf/tex/latex/CJK/GB/GB.cpx
/usr/share/texmf/tex/latex/CJK/UTF8/zh-Hans.cpx
/usr/share/texmf/tex/latex/CJK/UTF8/zh-Hant.cpx