Filförteckning för paketet xipmsg i wheezy för arkitekturen mips

/etc/X11/app-defaults/XIpmsg
/etc/X11/ja_JP.eucJP/app-defaults/XIpmsg
/usr/bin/xipmsg
/usr/share/doc/xipmsg/README.gz
/usr/share/doc/xipmsg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xipmsg/copyright
/usr/share/doc/xipmsg/protocol.txt.gz
/usr/share/man/man1/xipmsg.1x.gz
/usr/share/menu/xipmsg
/usr/share/xipmsg/xbro00.xbm
/usr/share/xipmsg/xbro01.xbm
/usr/share/xipmsg/xbro02.xbm
/usr/share/xipmsg/xbro03.xbm
/usr/share/xipmsg/xbro04.xbm
/usr/share/xipmsg/xbro05.xbm
/usr/share/xipmsg/xbro06.xbm
/usr/share/xipmsg/xbro07.xbm
/usr/share/xipmsg/xbro08.xbm
/usr/share/xipmsg/xbro09.xbm
/usr/share/xipmsg/xbro10.xbm
/usr/share/xipmsg/xbro11.xbm
/usr/share/xipmsg/xbro12.xbm
/usr/share/xipmsg/xbro13.xbm
/usr/share/xipmsg/xbro14.xbm
/usr/share/xipmsg/xbro15.xbm