Filförteckning för paketet r-cran-multicore i wheezy för arkitekturen mips

/usr/lib/R/site-library/multicore/DESCRIPTION
/usr/lib/R/site-library/multicore/INDEX
/usr/lib/R/site-library/multicore/Meta/Rd.rds
/usr/lib/R/site-library/multicore/Meta/hsearch.rds
/usr/lib/R/site-library/multicore/Meta/links.rds
/usr/lib/R/site-library/multicore/Meta/nsInfo.rds
/usr/lib/R/site-library/multicore/Meta/package.rds
/usr/lib/R/site-library/multicore/NAMESPACE
/usr/lib/R/site-library/multicore/NEWS
/usr/lib/R/site-library/multicore/R/multicore
/usr/lib/R/site-library/multicore/R/multicore.rdb
/usr/lib/R/site-library/multicore/R/multicore.rdx
/usr/lib/R/site-library/multicore/help/AnIndex
/usr/lib/R/site-library/multicore/help/aliases.rds
/usr/lib/R/site-library/multicore/help/multicore.rdb
/usr/lib/R/site-library/multicore/help/multicore.rdx
/usr/lib/R/site-library/multicore/help/paths.rds
/usr/lib/R/site-library/multicore/html/00Index.html
/usr/lib/R/site-library/multicore/html/R.css
/usr/lib/R/site-library/multicore/libs/multicore.so
/usr/share/doc/r-cran-multicore/NEWS.gz
/usr/share/doc/r-cran-multicore/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/r-cran-multicore/copyright