Filförteckning för paketet pterm i wheezy för arkitekturen mips

/usr/bin/pterm
/usr/share/applications/pterm.desktop
/usr/share/doc/pterm/README.Debian
/usr/share/doc/pterm/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pterm/copyright
/usr/share/lintian/overrides/pterm
/usr/share/man/man1/pterm.1.gz
/usr/share/menu/pterm
/usr/share/pixmaps/pterm.png
/usr/share/pixmaps/pterm.xpm