Filförteckning för paketet pmake i wheezy för arkitekturen mips

/usr/bin/mkdep
/usr/bin/pmake
/usr/share/doc/pmake/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pmake/copyright
/usr/share/doc/pmake/tutorial.asc.gz
/usr/share/doc/pmake/tutorial.ps.gz
/usr/share/man/man1/mkdep.1.gz
/usr/share/man/man1/pmake.1.gz
/usr/share/mk/Makefile
/usr/share/mk/bsd.README
/usr/share/mk/bsd.dep.mk
/usr/share/mk/bsd.doc.mk
/usr/share/mk/bsd.files.mk
/usr/share/mk/bsd.inc.mk
/usr/share/mk/bsd.info.mk
/usr/share/mk/bsd.kinc.mk
/usr/share/mk/bsd.kmod.mk
/usr/share/mk/bsd.lib.mk
/usr/share/mk/bsd.links.mk
/usr/share/mk/bsd.man.mk
/usr/share/mk/bsd.nls.mk
/usr/share/mk/bsd.obj.mk
/usr/share/mk/bsd.own.mk
/usr/share/mk/bsd.prog.mk
/usr/share/mk/bsd.subdir.mk
/usr/share/mk/bsd.sys.mk
/usr/share/mk/sys.mk