alla flaggor
wheezy  ]

Virtuellt paket: phpapi-20100525+lfs

Detta är ett virtuellt paket. Se Debians policy för en definition av virtuella paket.

Paket som tillhandahåller phpapi-20100525+lfs

libapache2-mod-php5
server-side, HTML-embedded scripting language (Apache 2 module)
libapache2-mod-php5filter
server-side, HTML-embedded scripting language (apache 2 filter module)
libphp5-embed
HTML-embedded scripting language (Embedded SAPI library)
php5-cgi
server-side, HTML-embedded scripting language (CGI binary)
php5-cli
command-line interpreter for the php5 scripting language
php5-fpm
server-side, HTML-embedded scripting language (FPM-CGI binary)