Filförteckning för paketet php5-fpm i wheezy för arkitekturen mips

/etc/init.d/php5-fpm
/etc/logrotate.d/php5-fpm
/etc/php5/fpm/conf.d
/etc/php5/fpm/php-fpm.conf
/etc/php5/fpm/pool.d/www.conf
/usr/sbin/php5-fpm
/usr/share/doc/php5-fpm
/usr/share/lintian/overrides/php5-fpm
/usr/share/man/man8/php5-fpm.8.gz