Filförteckning för paketet lsb-graphics i wheezy för arkitekturen mips

/usr/share/doc/lsb-graphics/changelog.gz
/usr/share/doc/lsb-graphics/copyright
/usr/share/lintian/overrides/lsb-graphics