Filförteckning för paketet libtext-iconv-perl i wheezy för arkitekturen mips

/usr/lib/perl5/Text/Iconv.pm
/usr/lib/perl5/auto/Text/Iconv/Iconv.bs
/usr/lib/perl5/auto/Text/Iconv/Iconv.so
/usr/lib/perl5/auto/Text/Iconv/autosplit.ix
/usr/share/doc/libtext-iconv-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libtext-iconv-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/libtext-iconv-perl/copyright
/usr/share/man/man3/Text::Iconv.3pm.gz