Filförteckning för paketet libsoup2.4-dev i wheezy för arkitekturen mips

/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-address.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-auth-domain-basic.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-auth-domain-digest.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-auth-domain.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-auth.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-cache.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-content-decoder.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-content-sniffer.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-cookie-jar-text.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-cookie-jar.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-cookie.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-date.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-enum-types.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-form.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-headers.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-logger.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-message-body.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-message-headers.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-message.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-method.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-misc.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-multipart.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-password-manager.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-portability.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-proxy-resolver-default.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-proxy-resolver.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-proxy-uri-resolver.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-request-data.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-request-file.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-request-http.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-request.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-requester.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-server.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-session-async.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-session-feature.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-session-sync.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-session.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-socket.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-status.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-types.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-uri.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-value-utils.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup-xmlrpc.h
/usr/include/libsoup-2.4/libsoup/soup.h
/usr/lib/mips-linux-gnu/libsoup-2.4.a
/usr/lib/mips-linux-gnu/libsoup-2.4.so
/usr/lib/mips-linux-gnu/pkgconfig/libsoup-2.4.pc
/usr/share/doc/libsoup2.4-dev/AUTHORS
/usr/share/doc/libsoup2.4-dev/NEWS.gz
/usr/share/doc/libsoup2.4-dev/README
/usr/share/doc/libsoup2.4-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libsoup2.4-dev/copyright
/usr/share/gir-1.0/Soup-2.4.gir