Filförteckning för paketet libproxy0 i wheezy för arkitekturen mips

/usr/lib/mips-linux-gnu/libproxy.so.0
/usr/lib/mips-linux-gnu/libproxy.so.0.0.0
/usr/lib/mips-linux-gnu/libproxy/0.3.1/modules/config_direct.so
/usr/lib/mips-linux-gnu/libproxy/0.3.1/modules/config_envvar.so
/usr/lib/mips-linux-gnu/libproxy/0.3.1/modules/config_file.so
/usr/lib/mips-linux-gnu/libproxy/0.3.1/modules/config_gnome.so
/usr/lib/mips-linux-gnu/libproxy/0.3.1/modules/config_kde4.so
/usr/lib/mips-linux-gnu/libproxy/0.3.1/modules/config_wpad.so
/usr/lib/mips-linux-gnu/libproxy/0.3.1/modules/ignore_domain.so
/usr/lib/mips-linux-gnu/libproxy/0.3.1/modules/ignore_ip.so
/usr/lib/mips-linux-gnu/libproxy/0.3.1/modules/network_networkmanager.so
/usr/lib/mips-linux-gnu/libproxy/0.3.1/modules/pacrunner_mozjs.so
/usr/lib/mips-linux-gnu/libproxy/0.3.1/modules/pacrunner_webkit.so
/usr/lib/mips-linux-gnu/libproxy/0.3.1/modules/wpad_dns.so
/usr/share/doc/libproxy0/AUTHORS
/usr/share/doc/libproxy0/NEWS.gz
/usr/share/doc/libproxy0/README
/usr/share/doc/libproxy0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libproxy0/changelog.gz
/usr/share/doc/libproxy0/copyright