Filförteckning för paketet libghc-pandoc-types-dev i wheezy för arkitekturen mips

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/pandoc-types-1.9.1/ghc-7.4.1/HSpandoc-types-1.9.1.o
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/pandoc-types-1.9.1/ghc-7.4.1/Text/Pandoc/Builder.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/pandoc-types-1.9.1/ghc-7.4.1/Text/Pandoc/Definition.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/pandoc-types-1.9.1/ghc-7.4.1/Text/Pandoc/Generic.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/pandoc-types-1.9.1/ghc-7.4.1/libHSpandoc-types-1.9.1.a
/usr/share/doc/libghc-pandoc-types-dev/buildinfo_mips.gz
/usr/share/doc/libghc-pandoc-types-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-pandoc-types-dev/copyright
/var/lib/ghc/package.conf.d/pandoc-types-1.9.1.conf