Filförteckning för paketet libghc-categories-dev i wheezy för arkitekturen mips

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/categories-1.0.3/ghc-7.4.1/Control/Categorical/Bifunctor.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/categories-1.0.3/ghc-7.4.1/Control/Categorical/Functor.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/categories-1.0.3/ghc-7.4.1/Control/Categorical/Object.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/categories-1.0.3/ghc-7.4.1/Control/Category/Associative.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/categories-1.0.3/ghc-7.4.1/Control/Category/Braided.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/categories-1.0.3/ghc-7.4.1/Control/Category/Cartesian.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/categories-1.0.3/ghc-7.4.1/Control/Category/Cartesian/Closed.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/categories-1.0.3/ghc-7.4.1/Control/Category/Discrete.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/categories-1.0.3/ghc-7.4.1/Control/Category/Distributive.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/categories-1.0.3/ghc-7.4.1/Control/Category/Dual.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/categories-1.0.3/ghc-7.4.1/Control/Category/Monoidal.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/categories-1.0.3/ghc-7.4.1/HScategories-1.0.3.o
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/categories-1.0.3/ghc-7.4.1/libHScategories-1.0.3.a
/usr/share/doc/libghc-categories-dev/buildinfo_mips.gz
/usr/share/doc/libghc-categories-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-categories-dev/copyright
/var/lib/ghc/package.conf.d/categories-1.0.3.conf