Filförteckning för paketet libghc-attoparsec-dev i wheezy för arkitekturen mips

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/attoparsec-0.10.1.1/ghc-7.4.1/Data/Attoparsec.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/attoparsec-0.10.1.1/ghc-7.4.1/Data/Attoparsec/ByteString.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/attoparsec-0.10.1.1/ghc-7.4.1/Data/Attoparsec/ByteString/Char8.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/attoparsec-0.10.1.1/ghc-7.4.1/Data/Attoparsec/ByteString/FastSet.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/attoparsec-0.10.1.1/ghc-7.4.1/Data/Attoparsec/ByteString/Internal.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/attoparsec-0.10.1.1/ghc-7.4.1/Data/Attoparsec/ByteString/Lazy.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/attoparsec-0.10.1.1/ghc-7.4.1/Data/Attoparsec/Char8.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/attoparsec-0.10.1.1/ghc-7.4.1/Data/Attoparsec/Combinator.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/attoparsec-0.10.1.1/ghc-7.4.1/Data/Attoparsec/Internal/Types.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/attoparsec-0.10.1.1/ghc-7.4.1/Data/Attoparsec/Lazy.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/attoparsec-0.10.1.1/ghc-7.4.1/Data/Attoparsec/Number.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/attoparsec-0.10.1.1/ghc-7.4.1/Data/Attoparsec/Text.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/attoparsec-0.10.1.1/ghc-7.4.1/Data/Attoparsec/Text/FastSet.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/attoparsec-0.10.1.1/ghc-7.4.1/Data/Attoparsec/Text/Internal.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/attoparsec-0.10.1.1/ghc-7.4.1/Data/Attoparsec/Text/Lazy.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/attoparsec-0.10.1.1/ghc-7.4.1/Data/Attoparsec/Types.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/attoparsec-0.10.1.1/ghc-7.4.1/Data/Attoparsec/Zepto.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/attoparsec-0.10.1.1/ghc-7.4.1/HSattoparsec-0.10.1.1.o
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/attoparsec-0.10.1.1/ghc-7.4.1/libHSattoparsec-0.10.1.1.a
/usr/share/doc/libghc-attoparsec-dev/README.markdown
/usr/share/doc/libghc-attoparsec-dev/buildinfo_mips.gz
/usr/share/doc/libghc-attoparsec-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-attoparsec-dev/copyright
/usr/share/doc/libghc-attoparsec-dev/examples/Makefile
/usr/share/doc/libghc-attoparsec-dev/examples/Parsec_RFC2616.hs
/usr/share/doc/libghc-attoparsec-dev/examples/RFC2616.hs
/usr/share/doc/libghc-attoparsec-dev/examples/TestRFC2616.hs
/usr/share/doc/libghc-attoparsec-dev/examples/rfc2616.c.gz
/var/lib/ghc/package.conf.d/attoparsec-0.10.1.1.conf