Filförteckning för paketet kvirc-dbg i wheezy för arkitekturen mips

/usr/lib/debug/.build-id/00/08674a3cfbc105694e17c738dfb1ee61c18555.debug
/usr/lib/debug/.build-id/01/e19fdbd06bf8011bab68cd3de8656b710f2b82.debug
/usr/lib/debug/.build-id/06/915be5dda8ec9e3b8d0ebd25fce7cfc8e15895.debug
/usr/lib/debug/.build-id/08/5a92c2ee11f69a5715e32e03bf56f7d159cd44.debug
/usr/lib/debug/.build-id/09/24c5f343ad78d6a6e5a9fd2fad3ae9cf7af51e.debug
/usr/lib/debug/.build-id/09/4e14b6eefe1cf791f9014f967793c8fa16618f.debug
/usr/lib/debug/.build-id/09/eb415428725dbaace72bd4b70a1dae513cfb70.debug
/usr/lib/debug/.build-id/0b/26ae13e740d5e2c8664571d13df8b208bb0d77.debug
/usr/lib/debug/.build-id/10/ee61ad87c1bf402a8717ffab89defbe36d9179.debug
/usr/lib/debug/.build-id/16/091ccf5f1f73f82b10b32e397ba518e2a3da10.debug
/usr/lib/debug/.build-id/16/69b5dbf8da3b3209dda18b2b562968f46d0afd.debug
/usr/lib/debug/.build-id/16/d3f05d7f5161380c1d2e100038a07b87dfcf00.debug
/usr/lib/debug/.build-id/17/079c34cbfbc4047ff9fecf2e10a89cc433fac9.debug
/usr/lib/debug/.build-id/19/f00cd61b42e1ad01d2abcadb8f797a35f96580.debug
/usr/lib/debug/.build-id/1a/5c1090223fefc63ca9ce953c147f59a6cbee24.debug
/usr/lib/debug/.build-id/1c/5d7146b71e6add6d3e993abe6741402b5a0584.debug
/usr/lib/debug/.build-id/1f/2f2a8abec86ad1f6a646ba4c08e779708e7921.debug
/usr/lib/debug/.build-id/1f/4650c95bf242c506c2967b67da1aa8a246d903.debug
/usr/lib/debug/.build-id/24/7d8b91500004c245270f3bbd9391c31afe920b.debug
/usr/lib/debug/.build-id/24/cac788a9bc0d419b763292d8ec80ad6eef23a7.debug
/usr/lib/debug/.build-id/2c/d3d7c5940121c46e5f7d5a5fdff7626b7d116a.debug
/usr/lib/debug/.build-id/2d/9c3002cf00e88ce5fe8efc6714245339c98134.debug
/usr/lib/debug/.build-id/2f/840d2213a692daedfd6be5ecea221da730dc26.debug
/usr/lib/debug/.build-id/3a/f9c2e32fc91414b08642189d484634840cfe13.debug
/usr/lib/debug/.build-id/40/b7dff7c0c2489998e150157b5f7d0118fc7826.debug
/usr/lib/debug/.build-id/41/fccafcc266b9b846324a851214c8a2ee25cb07.debug
/usr/lib/debug/.build-id/42/e76a3072aeb0edeb31713624534050ee6f27e7.debug
/usr/lib/debug/.build-id/46/2e1a6687b87b971dd1d1ef99a8399894d4f40f.debug
/usr/lib/debug/.build-id/4c/09058b3da88f808bc3c7149438180a7159c4e1.debug
/usr/lib/debug/.build-id/4c/a655e4eac50e7708fe43cb344b2e82a405d5b5.debug
/usr/lib/debug/.build-id/57/cdf31f03d0142511e3364acef641a666fcb2cb.debug
/usr/lib/debug/.build-id/5c/4934d3667df918c0293277a8557ac8e148df99.debug
/usr/lib/debug/.build-id/62/944a2d5fb274d1fb28dcf81a3fabd920f2ea6e.debug
/usr/lib/debug/.build-id/65/66852e5e535df8c733f3196bdacc7f8b23bc79.debug
/usr/lib/debug/.build-id/6a/730d0b4e1471474b17913353363ccbb9c86bb0.debug
/usr/lib/debug/.build-id/6b/299d580dd0d8c11c74fb4588a1ddcedebbd27b.debug
/usr/lib/debug/.build-id/6f/1cfebeb5dd93325a012aa01d940ffe11822d7d.debug
/usr/lib/debug/.build-id/77/5456455f9be53a524da7908c72e421865f949c.debug
/usr/lib/debug/.build-id/7a/f2fd3ab3b73f6a98457f94e6282b3a3b092686.debug
/usr/lib/debug/.build-id/7d/4799cf70eab31e4d0fb9a46926319a34d8b36a.debug
/usr/lib/debug/.build-id/7e/e556154fe48858a34cac6df0fd6501ad3cecd9.debug
/usr/lib/debug/.build-id/7f/0cc31a6422190d16264456b54e6d670d1972ae.debug
/usr/lib/debug/.build-id/86/bdcf33a3eee063912f0a204bef7a15f77b4017.debug
/usr/lib/debug/.build-id/90/a57c6c59157229d4d7f7a1ed6834fbaf11885c.debug
/usr/lib/debug/.build-id/96/32e644444ee16d610522b3be6d7a9d0f6334e9.debug
/usr/lib/debug/.build-id/97/318b82729f920d9e4ee60b12d5cdecc86eb4d4.debug
/usr/lib/debug/.build-id/a3/24e570ae2b3b2131d5fc8d05c3d3a3485844cb.debug
/usr/lib/debug/.build-id/a5/7a54fc2fc96ae9db364a169f7fcb5a4d61cef5.debug
/usr/lib/debug/.build-id/a5/e072504b5f6e341340137b443c70d506f5ca8c.debug
/usr/lib/debug/.build-id/a8/4edb283d3824c32380578a3772b4d901410b38.debug
/usr/lib/debug/.build-id/aa/c132175e12b07172c64fe9d701d8e12fc2d017.debug
/usr/lib/debug/.build-id/b8/73a5fe627ac6475f2438160bfde7bdcd9da55a.debug
/usr/lib/debug/.build-id/bc/7e9a0a153e12371cf0dade7ed5ea88b554ae77.debug
/usr/lib/debug/.build-id/bf/7ffe766efa9b88f5ba48923e35eeec59f0bcad.debug
/usr/lib/debug/.build-id/c2/b611d880ced357a2a8ac0825daad4753c1df4b.debug
/usr/lib/debug/.build-id/c4/8a934f78d65cfc902375cda3e598f7bae6ef0a.debug
/usr/lib/debug/.build-id/c7/6bd058101075f192ea4bc010a751978628a224.debug
/usr/lib/debug/.build-id/c8/f4b111570da95d875adacd47c1613e725efbe2.debug
/usr/lib/debug/.build-id/cb/463989a36ff06fecc5f48a6fec07a8af5767f7.debug
/usr/lib/debug/.build-id/d0/5686ba327b40558962afa80e088d420828dfce.debug
/usr/lib/debug/.build-id/d0/c75fb90c8eea1a5e94350923bfeb50f1298918.debug
/usr/lib/debug/.build-id/d2/9afb20b98365d180695b869d3414a94ba4dd8c.debug
/usr/lib/debug/.build-id/d7/4955d63370a8cd6917cbd8750db610cd045624.debug
/usr/lib/debug/.build-id/dc/685f80b978c26e6d1988322d72bab1184c6b2f.debug
/usr/lib/debug/.build-id/dc/e258271003cf307d20bf411cf966b9b059472c.debug
/usr/lib/debug/.build-id/e6/18bf99fa2f1bfe963df192fc37d88d73d30039.debug
/usr/lib/debug/.build-id/e9/601759d8edb43cc116fed726554e55cebe1acd.debug
/usr/lib/debug/.build-id/e9/dec70852c18137d56d0ed4a1d612df1bfb69c3.debug
/usr/lib/debug/.build-id/ef/b042b60775280fc7750b31064854dac297fc8c.debug
/usr/lib/debug/.build-id/f0/8759b6f472d2b15793277bc4f2a9948a54229c.debug
/usr/lib/debug/.build-id/f6/18a145d930c669ec889780b41b9bdba3ec5a23.debug
/usr/lib/debug/.build-id/f7/5e0e245290cb5b25d8991c11c7e0b7e7cbc092.debug
/usr/lib/debug/.build-id/fe/e50f18bd31de69fd96e9615249628343dc5d86.debug
/usr/share/doc/kvirc-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/kvirc-dbg/changelog.gz
/usr/share/doc/kvirc-dbg/copyright