Filförteckning för paketet gcompris i wheezy för arkitekturen mips

/usr/games/gcompris
/usr/lib/gcompris/libalgebra.so
/usr/lib/gcompris/libalgebra_guesscount.so
/usr/lib/gcompris/libawele.so
/usr/lib/gcompris/libbillard.so
/usr/lib/gcompris/libcanal_lock.so
/usr/lib/gcompris/libchess.so
/usr/lib/gcompris/libclick_on_letter.so
/usr/lib/gcompris/libclickgame.so
/usr/lib/gcompris/libclockgame.so
/usr/lib/gcompris/libcrane.so
/usr/lib/gcompris/libenumerate.so
/usr/lib/gcompris/liberase.so
/usr/lib/gcompris/libfifteen.so
/usr/lib/gcompris/libgletters.so
/usr/lib/gcompris/libgoocanvas.so
/usr/lib/gcompris/libgoocanvas.so.0
/usr/lib/gcompris/libgoocanvas.so.0.0.0
/usr/lib/gcompris/libhanoi.so
/usr/lib/gcompris/libhanoi_real.so
/usr/lib/gcompris/libimageid.so
/usr/lib/gcompris/libleftright.so
/usr/lib/gcompris/libmagic_hat.so
/usr/lib/gcompris/libmaze.so
/usr/lib/gcompris/libmemory.so
/usr/lib/gcompris/libmenu.so
/usr/lib/gcompris/libmissingletter.so
/usr/lib/gcompris/libmoney.so
/usr/lib/gcompris/libparatrooper.so
/usr/lib/gcompris/libphotohunter.so
/usr/lib/gcompris/libplanegame.so
/usr/lib/gcompris/libpython.so
/usr/lib/gcompris/librailroad.so
/usr/lib/gcompris/libreading.so
/usr/lib/gcompris/libreversecount.so
/usr/lib/gcompris/libscale.so
/usr/lib/gcompris/libshapegame.so
/usr/lib/gcompris/libsmallnumbers.so
/usr/lib/gcompris/libsubmarine.so
/usr/lib/gcompris/libsuperbrain.so
/usr/lib/gcompris/libtangram.so
/usr/lib/gcompris/libtarget.so
/usr/lib/gcompris/libtraffic.so
/usr/lib/gcompris/libwordprocessor.so
/usr/lib/gcompris/libwordsgame.so
/usr/share/applications/gcompris-edit.desktop
/usr/share/applications/gcompris.desktop
/usr/share/doc/gcompris
/usr/share/man/man6/gcompris.6.gz
/usr/share/menu/gcompris