Filförteckning för paketet task i wheezy för arkitekturen kfreebsd-i386

/etc/bash_completion.d/task
/etc/fish/completions/task.fish
/usr/bin/task
/usr/share/doc/task/AUTHORS
/usr/share/doc/task/NEWS.gz
/usr/share/doc/task/README
/usr/share/doc/task/README.Debian
/usr/share/doc/task/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/task/changelog.gz
/usr/share/doc/task/copyright
/usr/share/doc/task/task-ref.pdf.gz
/usr/share/man/man1/task.1.gz
/usr/share/man/man5/task-color.5.gz
/usr/share/man/man5/task-faq.5.gz
/usr/share/man/man5/task-sync.5.gz
/usr/share/man/man5/task-tutorial.5.gz
/usr/share/man/man5/taskrc.5.gz
/usr/share/task/dark-16.theme
/usr/share/task/dark-256.theme
/usr/share/task/dark-blue-256.theme
/usr/share/task/dark-gray-256.theme
/usr/share/task/dark-green-256.theme
/usr/share/task/dark-red-256.theme
/usr/share/task/dark-violets-256.theme
/usr/share/task/dark-yellow-green.theme
/usr/share/task/holidays.be-BY.rc
/usr/share/task/holidays.cs-CZ.rc
/usr/share/task/holidays.da-DK.rc
/usr/share/task/holidays.de-AT.rc
/usr/share/task/holidays.de-DE.rc
/usr/share/task/holidays.en-CA.rc
/usr/share/task/holidays.en-GB.rc
/usr/share/task/holidays.en-NZ.rc
/usr/share/task/holidays.en-US.rc
/usr/share/task/holidays.es-ES.rc
/usr/share/task/holidays.fr-FR.rc
/usr/share/task/holidays.it-IT.rc
/usr/share/task/holidays.jp-JP.rc
/usr/share/task/holidays.nb-NO.rc
/usr/share/task/holidays.nl-NL.rc
/usr/share/task/holidays.sv-SE.rc
/usr/share/task/i18n/tips.de-DE
/usr/share/task/i18n/tips.en-US
/usr/share/task/i18n/tips.it-IT
/usr/share/task/i18n/tips.ja-JP
/usr/share/task/i18n/tips.sv-SE
/usr/share/task/light-16.theme
/usr/share/task/light-256.theme
/usr/share/task/refresh
/usr/share/task/solarized-dark-256.theme
/usr/share/task/solarized-light-256.theme
/usr/share/vim/addons/ftdetect/task.vim
/usr/share/vim/syntax/taskdata.vim
/usr/share/vim/syntax/taskedit.vim
/usr/share/zsh/functions/Completion/Unix/_task