Filförteckning för paketet sylpheed i wheezy för arkitekturen kfreebsd-i386

/usr/bin/sylpheed
/usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/libsylph-0.so
/usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/libsylph-0.so.1
/usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/libsylph-0.so.1.1.0
/usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/libsylpheed-plugin-0.so
/usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/libsylpheed-plugin-0.so.1
/usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/libsylpheed-plugin-0.so.1.1.0
/usr/share/applications/sylpheed.desktop
/usr/share/doc/sylpheed/AUTHORS
/usr/share/doc/sylpheed/NEWS-1.0.gz
/usr/share/doc/sylpheed/NEWS-2.0.gz
/usr/share/doc/sylpheed/NEWS.gz
/usr/share/doc/sylpheed/PLUGIN.ja.txt.gz
/usr/share/doc/sylpheed/PLUGIN.txt.gz
/usr/share/doc/sylpheed/README.Debian
/usr/share/doc/sylpheed/README.es.gz
/usr/share/doc/sylpheed/README.gz
/usr/share/doc/sylpheed/README.ja.gz
/usr/share/doc/sylpheed/TODO
/usr/share/doc/sylpheed/TODO.ja
/usr/share/doc/sylpheed/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/sylpheed/changelog.gz
/usr/share/doc/sylpheed/copyright
/usr/share/lintian/overrides/sylpheed
/usr/share/man/man1/sylpheed.1.gz
/usr/share/menu/sylpheed
/usr/share/pixmaps/sylpheed-128x128.png
/usr/share/pixmaps/sylpheed-64x64.png
/usr/share/pixmaps/sylpheed-debian.xpm
/usr/share/pixmaps/sylpheed.png