Filförteckning för paketet mpich2 i wheezy för arkitekturen kfreebsd-i386

/usr/bin/hydra_nameserver
/usr/bin/hydra_persist
/usr/bin/hydra_pmi_proxy
/usr/bin/mpiexec.hydra
/usr/bin/mpiexec.mpich2
/usr/bin/mpirun.mpich2
/usr/share/doc/mpich2/README.Debian
/usr/share/doc/mpich2/README.gz
/usr/share/doc/mpich2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mpich2/changelog.gz
/usr/share/doc/mpich2/copyright
/usr/share/man/man1/MPI.mpich2.1.gz
/usr/share/man/man1/mpiexec.mpich2.1.gz
/usr/share/man/man1/mpirun.mpich2.1.gz