Filförteckning för paketet mgltools-opengltk i wheezy för arkitekturen kfreebsd-i386

/usr/lib/pyshared/python2.6/opengltk/OpenGL/Tk/Togl/togl.so
/usr/lib/pyshared/python2.6/opengltk/extent/_glextlib.so
/usr/lib/pyshared/python2.6/opengltk/extent/_gllib.so
/usr/lib/pyshared/python2.6/opengltk/extent/_glulib.so
/usr/lib/pyshared/python2.6/opengltk/extent/_glxlib.so
/usr/lib/pyshared/python2.6/opengltk/extent/_utillib.so
/usr/lib/pyshared/python2.7/opengltk/OpenGL/Tk/Togl/togl.so
/usr/lib/pyshared/python2.7/opengltk/extent/_glextlib.so
/usr/lib/pyshared/python2.7/opengltk/extent/_gllib.so
/usr/lib/pyshared/python2.7/opengltk/extent/_glulib.so
/usr/lib/pyshared/python2.7/opengltk/extent/_glxlib.so
/usr/lib/pyshared/python2.7/opengltk/extent/_utillib.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/opengltk-1.5.6.egg-info
/usr/lib/python2.6/dist-packages/opengltk/OpenGL/GL.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/opengltk/OpenGL/GLU.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/opengltk/OpenGL/Tk/Togl/pkgIndex.tcl
/usr/lib/python2.6/dist-packages/opengltk/OpenGL/Tk/Togl/togl.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/opengltk/OpenGL/Tk/__init__.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/opengltk/OpenGL/__init__.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/opengltk/Tests/__init__.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/opengltk/Tests/glx.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/opengltk/Tests/test_cube.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/opengltk/Tests/test_dependencies.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/opengltk/Tests/test_dots.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/opengltk/Tests/test_lines.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/opengltk/Tests/test_smooth.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/opengltk/Tests/test_togl.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/opengltk/__init__.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/opengltk/ccallback.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/opengltk/exception.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/opengltk/extent/__init__.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/opengltk/extent/_glextlib.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/opengltk/extent/_gllib.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/opengltk/extent/_glulib.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/opengltk/extent/_glxlib.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/opengltk/extent/_utillib.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/opengltk/extent/utillib.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/opengltk/glplus.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/opengltk/util.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/opengltk/wrapper/__init__.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/opengltk/wrapper/doauto.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/opengltk/wrapper/gl_auto.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/opengltk/wrapper/gl_deprec.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/opengltk/wrapper/gl_wrapper.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/opengltk/wrapper/gle_wrapper.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/opengltk/wrapper/glu_wrapper.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/opengltk/wrapper/glx_wrapper.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/opengltk/wrapper/smap_wrapper.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/opengltk-1.5.6.egg-info
/usr/lib/python2.7/dist-packages/opengltk/OpenGL/GL.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/opengltk/OpenGL/GLU.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/opengltk/OpenGL/Tk/Togl/pkgIndex.tcl
/usr/lib/python2.7/dist-packages/opengltk/OpenGL/Tk/Togl/togl.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/opengltk/OpenGL/Tk/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/opengltk/OpenGL/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/opengltk/Tests/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/opengltk/Tests/glx.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/opengltk/Tests/test_cube.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/opengltk/Tests/test_dependencies.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/opengltk/Tests/test_dots.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/opengltk/Tests/test_lines.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/opengltk/Tests/test_smooth.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/opengltk/Tests/test_togl.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/opengltk/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/opengltk/ccallback.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/opengltk/exception.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/opengltk/extent/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/opengltk/extent/_glextlib.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/opengltk/extent/_gllib.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/opengltk/extent/_glulib.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/opengltk/extent/_glxlib.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/opengltk/extent/_utillib.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/opengltk/extent/utillib.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/opengltk/glplus.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/opengltk/util.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/opengltk/wrapper/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/opengltk/wrapper/doauto.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/opengltk/wrapper/gl_auto.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/opengltk/wrapper/gl_deprec.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/opengltk/wrapper/gl_wrapper.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/opengltk/wrapper/gle_wrapper.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/opengltk/wrapper/glu_wrapper.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/opengltk/wrapper/glx_wrapper.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/opengltk/wrapper/smap_wrapper.py
/usr/share/doc/mgltools-opengltk/README.Debian
/usr/share/doc/mgltools-opengltk/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mgltools-opengltk/copyright
/usr/share/pyshared/opengltk-1.5.6.egg-info
/usr/share/pyshared/opengltk/OpenGL/GL.py
/usr/share/pyshared/opengltk/OpenGL/GLU.py
/usr/share/pyshared/opengltk/OpenGL/Tk/Togl/pkgIndex.tcl
/usr/share/pyshared/opengltk/OpenGL/Tk/__init__.py
/usr/share/pyshared/opengltk/OpenGL/__init__.py
/usr/share/pyshared/opengltk/Tests/__init__.py
/usr/share/pyshared/opengltk/Tests/glx.py
/usr/share/pyshared/opengltk/Tests/test_cube.py
/usr/share/pyshared/opengltk/Tests/test_dependencies.py
/usr/share/pyshared/opengltk/Tests/test_dots.py
/usr/share/pyshared/opengltk/Tests/test_lines.py
/usr/share/pyshared/opengltk/Tests/test_smooth.py
/usr/share/pyshared/opengltk/Tests/test_togl.py
/usr/share/pyshared/opengltk/__init__.py
/usr/share/pyshared/opengltk/ccallback.py
/usr/share/pyshared/opengltk/exception.py
/usr/share/pyshared/opengltk/extent/__init__.py
/usr/share/pyshared/opengltk/extent/utillib.py
/usr/share/pyshared/opengltk/glplus.py
/usr/share/pyshared/opengltk/util.py
/usr/share/pyshared/opengltk/wrapper/__init__.py
/usr/share/pyshared/opengltk/wrapper/doauto.py
/usr/share/pyshared/opengltk/wrapper/gl_auto.py
/usr/share/pyshared/opengltk/wrapper/gl_deprec.py
/usr/share/pyshared/opengltk/wrapper/gl_wrapper.py
/usr/share/pyshared/opengltk/wrapper/gle_wrapper.py
/usr/share/pyshared/opengltk/wrapper/glu_wrapper.py
/usr/share/pyshared/opengltk/wrapper/glx_wrapper.py
/usr/share/pyshared/opengltk/wrapper/smap_wrapper.py