Filförteckning för paketet libshibsp-dev i wheezy för arkitekturen kfreebsd-i386

/usr/include/shibsp/AbstractSPRequest.h
/usr/include/shibsp/AccessControl.h
/usr/include/shibsp/Application.h
/usr/include/shibsp/GSSRequest.h
/usr/include/shibsp/RequestMapper.h
/usr/include/shibsp/SPConfig.h
/usr/include/shibsp/SPRequest.h
/usr/include/shibsp/ServiceProvider.h
/usr/include/shibsp/SessionCache.h
/usr/include/shibsp/SessionCacheEx.h
/usr/include/shibsp/TransactionLog.h
/usr/include/shibsp/attribute/Attribute.h
/usr/include/shibsp/attribute/AttributeDecoder.h
/usr/include/shibsp/attribute/ExtensibleAttribute.h
/usr/include/shibsp/attribute/NameIDAttribute.h
/usr/include/shibsp/attribute/ScopedAttribute.h
/usr/include/shibsp/attribute/SimpleAttribute.h
/usr/include/shibsp/attribute/XMLAttribute.h
/usr/include/shibsp/attribute/filtering/AttributeFilter.h
/usr/include/shibsp/attribute/filtering/BasicFilteringContext.h
/usr/include/shibsp/attribute/filtering/FilterPolicyContext.h
/usr/include/shibsp/attribute/filtering/FilteringContext.h
/usr/include/shibsp/attribute/filtering/MatchFunctor.h
/usr/include/shibsp/attribute/resolver/AttributeExtractor.h
/usr/include/shibsp/attribute/resolver/AttributeResolver.h
/usr/include/shibsp/attribute/resolver/ResolutionContext.h
/usr/include/shibsp/base.h
/usr/include/shibsp/binding/ArtifactResolver.h
/usr/include/shibsp/binding/ProtocolProvider.h
/usr/include/shibsp/binding/SOAPClient.h
/usr/include/shibsp/config_pub.h
/usr/include/shibsp/exceptions.h
/usr/include/shibsp/handler/AbstractHandler.h
/usr/include/shibsp/handler/AssertionConsumerService.h
/usr/include/shibsp/handler/Handler.h
/usr/include/shibsp/handler/LogoutHandler.h
/usr/include/shibsp/handler/LogoutInitiator.h
/usr/include/shibsp/handler/RemotedHandler.h
/usr/include/shibsp/handler/SessionInitiator.h
/usr/include/shibsp/lite/CommonDomainCookie.h
/usr/include/shibsp/lite/SAMLConstants.h
/usr/include/shibsp/metadata/MetadataExt.h
/usr/include/shibsp/metadata/MetadataProviderCriteria.h
/usr/include/shibsp/paths.h
/usr/include/shibsp/remoting/ListenerService.h
/usr/include/shibsp/remoting/ddf.h
/usr/include/shibsp/security/PKIXTrustEngine.h
/usr/include/shibsp/security/SecurityPolicy.h
/usr/include/shibsp/security/SecurityPolicyProvider.h
/usr/include/shibsp/util/CGIParser.h
/usr/include/shibsp/util/DOMPropertySet.h
/usr/include/shibsp/util/PropertySet.h
/usr/include/shibsp/util/SPConstants.h
/usr/include/shibsp/util/TemplateParameters.h
/usr/include/shibsp/version.h
/usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/libshibsp-lite.so
/usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/libshibsp.so
/usr/share/doc/libshibsp-dev/NOTICE.txt
/usr/share/doc/libshibsp-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libshibsp-dev/copyright