Filförteckning för paketet libghc-statistics-dev i wheezy för arkitekturen kfreebsd-i386

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/statistics-0.10.1.0/ghc-7.4.1/HSstatistics-0.10.1.0.o
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/statistics-0.10.1.0/ghc-7.4.1/Statistics/Autocorrelation.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/statistics-0.10.1.0/ghc-7.4.1/Statistics/Constants.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/statistics-0.10.1.0/ghc-7.4.1/Statistics/Distribution.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/statistics-0.10.1.0/ghc-7.4.1/Statistics/Distribution/Binomial.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/statistics-0.10.1.0/ghc-7.4.1/Statistics/Distribution/CauchyLorentz.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/statistics-0.10.1.0/ghc-7.4.1/Statistics/Distribution/ChiSquared.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/statistics-0.10.1.0/ghc-7.4.1/Statistics/Distribution/Exponential.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/statistics-0.10.1.0/ghc-7.4.1/Statistics/Distribution/FDistribution.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/statistics-0.10.1.0/ghc-7.4.1/Statistics/Distribution/Gamma.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/statistics-0.10.1.0/ghc-7.4.1/Statistics/Distribution/Geometric.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/statistics-0.10.1.0/ghc-7.4.1/Statistics/Distribution/Hypergeometric.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/statistics-0.10.1.0/ghc-7.4.1/Statistics/Distribution/Normal.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/statistics-0.10.1.0/ghc-7.4.1/Statistics/Distribution/Poisson.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/statistics-0.10.1.0/ghc-7.4.1/Statistics/Distribution/Poisson/Internal.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/statistics-0.10.1.0/ghc-7.4.1/Statistics/Distribution/StudentT.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/statistics-0.10.1.0/ghc-7.4.1/Statistics/Distribution/Uniform.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/statistics-0.10.1.0/ghc-7.4.1/Statistics/Function.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/statistics-0.10.1.0/ghc-7.4.1/Statistics/Function/Comparison.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/statistics-0.10.1.0/ghc-7.4.1/Statistics/Internal.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/statistics-0.10.1.0/ghc-7.4.1/Statistics/Math.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/statistics-0.10.1.0/ghc-7.4.1/Statistics/Math/RootFinding.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/statistics-0.10.1.0/ghc-7.4.1/Statistics/Quantile.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/statistics-0.10.1.0/ghc-7.4.1/Statistics/Resampling.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/statistics-0.10.1.0/ghc-7.4.1/Statistics/Resampling/Bootstrap.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/statistics-0.10.1.0/ghc-7.4.1/Statistics/Sample.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/statistics-0.10.1.0/ghc-7.4.1/Statistics/Sample/Histogram.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/statistics-0.10.1.0/ghc-7.4.1/Statistics/Sample/KernelDensity.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/statistics-0.10.1.0/ghc-7.4.1/Statistics/Sample/KernelDensity/Simple.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/statistics-0.10.1.0/ghc-7.4.1/Statistics/Sample/Powers.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/statistics-0.10.1.0/ghc-7.4.1/Statistics/Test/ChiSquared.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/statistics-0.10.1.0/ghc-7.4.1/Statistics/Test/Internal.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/statistics-0.10.1.0/ghc-7.4.1/Statistics/Test/KolmogorovSmirnov.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/statistics-0.10.1.0/ghc-7.4.1/Statistics/Test/MannWhitneyU.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/statistics-0.10.1.0/ghc-7.4.1/Statistics/Test/NonParametric.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/statistics-0.10.1.0/ghc-7.4.1/Statistics/Test/Types.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/statistics-0.10.1.0/ghc-7.4.1/Statistics/Test/WilcoxonT.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/statistics-0.10.1.0/ghc-7.4.1/Statistics/Transform.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/statistics-0.10.1.0/ghc-7.4.1/Statistics/Types.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/statistics-0.10.1.0/ghc-7.4.1/libHSstatistics-0.10.1.0.a
/usr/share/doc/libghc-statistics-dev/buildinfo.gz
/usr/share/doc/libghc-statistics-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-statistics-dev/copyright
/var/lib/ghc/package.conf.d/statistics-0.10.1.0.conf