Filförteckning för paketet libghc-data-lens-dev i wheezy för arkitekturen kfreebsd-i386

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/data-lens-2.10.0/ghc-7.4.1/Control/Category/Product.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/data-lens-2.10.0/ghc-7.4.1/Data/Lens/Common.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/data-lens-2.10.0/ghc-7.4.1/Data/Lens/Lazy.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/data-lens-2.10.0/ghc-7.4.1/Data/Lens/Partial/Common.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/data-lens-2.10.0/ghc-7.4.1/Data/Lens/Partial/Lazy.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/data-lens-2.10.0/ghc-7.4.1/Data/Lens/Strict.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/data-lens-2.10.0/ghc-7.4.1/HSdata-lens-2.10.0.o
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/data-lens-2.10.0/ghc-7.4.1/libHSdata-lens-2.10.0.a
/usr/share/doc/libghc-data-lens-dev/buildinfo_kfreebsd-i386.gz
/usr/share/doc/libghc-data-lens-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-data-lens-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libghc-data-lens-dev/copyright
/var/lib/ghc/package.conf.d/data-lens-2.10.0.conf