Filförteckning för paketet libghc-citeproc-hs-prof i wheezy för arkitekturen kfreebsd-i386

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/citeproc-hs-0.3.4/ghc-7.4.1/Paths_citeproc_hs.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/citeproc-hs-0.3.4/ghc-7.4.1/Text/CSL.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/citeproc-hs-0.3.4/ghc-7.4.1/Text/CSL/Eval.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/citeproc-hs-0.3.4/ghc-7.4.1/Text/CSL/Eval/Common.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/citeproc-hs-0.3.4/ghc-7.4.1/Text/CSL/Eval/Date.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/citeproc-hs-0.3.4/ghc-7.4.1/Text/CSL/Eval/Names.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/citeproc-hs-0.3.4/ghc-7.4.1/Text/CSL/Eval/Output.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/citeproc-hs-0.3.4/ghc-7.4.1/Text/CSL/Input/Bibutils.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/citeproc-hs-0.3.4/ghc-7.4.1/Text/CSL/Input/Json.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/citeproc-hs-0.3.4/ghc-7.4.1/Text/CSL/Input/MODS.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/citeproc-hs-0.3.4/ghc-7.4.1/Text/CSL/Output/Pandoc.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/citeproc-hs-0.3.4/ghc-7.4.1/Text/CSL/Output/Plain.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/citeproc-hs-0.3.4/ghc-7.4.1/Text/CSL/Parser.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/citeproc-hs-0.3.4/ghc-7.4.1/Text/CSL/Pickle.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/citeproc-hs-0.3.4/ghc-7.4.1/Text/CSL/Proc.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/citeproc-hs-0.3.4/ghc-7.4.1/Text/CSL/Proc/Collapse.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/citeproc-hs-0.3.4/ghc-7.4.1/Text/CSL/Proc/Disamb.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/citeproc-hs-0.3.4/ghc-7.4.1/Text/CSL/Reference.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/citeproc-hs-0.3.4/ghc-7.4.1/Text/CSL/Style.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/citeproc-hs-0.3.4/ghc-7.4.1/Text/CSL/Test.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/citeproc-hs-0.3.4/ghc-7.4.1/libHSciteproc-hs-0.3.4_p.a
/usr/share/doc/libghc-citeproc-hs-prof/README.gz
/usr/share/doc/libghc-citeproc-hs-prof/buildinfo_kfreebsd-i386.gz
/usr/share/doc/libghc-citeproc-hs-prof/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-citeproc-hs-prof/copyright