Filförteckning för paketet jackd2 i wheezy för arkitekturen kfreebsd-i386

/etc/bash_completion.d/jackd
/usr/bin/jack_alias
/usr/bin/jack_bufsize
/usr/bin/jack_connect
/usr/bin/jack_control
/usr/bin/jack_cpu
/usr/bin/jack_cpu_load
/usr/bin/jack_disconnect
/usr/bin/jack_evmon
/usr/bin/jack_freewheel
/usr/bin/jack_iodelay
/usr/bin/jack_latent_client
/usr/bin/jack_load
/usr/bin/jack_lsp
/usr/bin/jack_metro
/usr/bin/jack_midi_dump
/usr/bin/jack_midi_latency_test
/usr/bin/jack_midiseq
/usr/bin/jack_midisine
/usr/bin/jack_monitor_client
/usr/bin/jack_multiple_metro
/usr/bin/jack_net_master
/usr/bin/jack_net_slave
/usr/bin/jack_netsource
/usr/bin/jack_rec
/usr/bin/jack_samplerate
/usr/bin/jack_server_control
/usr/bin/jack_session_notify
/usr/bin/jack_showtime
/usr/bin/jack_simple_client
/usr/bin/jack_simple_session_client
/usr/bin/jack_test
/usr/bin/jack_thru
/usr/bin/jack_unload
/usr/bin/jack_wait
/usr/bin/jack_zombie
/usr/bin/jackd
/usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/jack/inprocess.so
/usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/jack/jack_dummy.so
/usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/jack/jack_loopback.so
/usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/jack/jack_net.so
/usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/jack/jack_netone.so
/usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/jack/netadapter.so
/usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/jack/netmanager.so
/usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/jack/profiler.so
/usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/libjackserver.so.0
/usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/libjackserver.so.0.1.0
/usr/share/doc/jackd2/README.gz
/usr/share/doc/jackd2/TODO
/usr/share/doc/jackd2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/jackd2/changelog.gz
/usr/share/doc/jackd2/copyright
/usr/share/doc/jackd2/examples/asound.rc
/usr/share/jackd/audio.conf
/usr/share/man/man1/alsa_in.1.gz
/usr/share/man/man1/alsa_out.1.gz
/usr/share/man/man1/jack_bufsize.1.gz
/usr/share/man/man1/jack_connect.1.gz
/usr/share/man/man1/jack_disconnect.1.gz
/usr/share/man/man1/jack_freewheel.1.gz
/usr/share/man/man1/jack_impulse_grabber.1.gz
/usr/share/man/man1/jack_iodelay.1.gz
/usr/share/man/man1/jack_load.1.gz
/usr/share/man/man1/jack_lsp.1.gz
/usr/share/man/man1/jack_metro.1.gz
/usr/share/man/man1/jack_monitor_client.1.gz
/usr/share/man/man1/jack_netsource.1.gz
/usr/share/man/man1/jack_samplerate.1.gz
/usr/share/man/man1/jack_showtime.1.gz
/usr/share/man/man1/jack_simple_client.1.gz
/usr/share/man/man1/jack_transport.1.gz
/usr/share/man/man1/jack_unload.1.gz
/usr/share/man/man1/jack_wait.1.gz
/usr/share/man/man1/jackd.1.gz
/usr/share/man/man1/jackrec.1.gz