Filförteckning för paketet grass-dev i wheezy för arkitekturen kfreebsd-i386

/usr/lib/grass64/include/Make/Dir.make
/usr/lib/grass64/include/Make/Docs.make
/usr/lib/grass64/include/Make/Doxygen.make
/usr/lib/grass64/include/Make/Grass.make
/usr/lib/grass64/include/Make/Html.make
/usr/lib/grass64/include/Make/Lib.make
/usr/lib/grass64/include/Make/Man.make
/usr/lib/grass64/include/Make/Module.make
/usr/lib/grass64/include/Make/Multi.make
/usr/lib/grass64/include/Make/Platform.make
/usr/lib/grass64/include/Make/Python.make
/usr/lib/grass64/include/Make/Rules.make
/usr/lib/grass64/include/Make/Script.make
/usr/lib/grass64/include/Make/Shlib.make
/usr/lib/grass64/include/Make/Stlib.make
/usr/lib/grass64/include/grass/CC.h
/usr/lib/grass64/include/grass/G3d.h
/usr/lib/grass64/include/grass/N_gwflow.h
/usr/lib/grass64/include/grass/N_heatflow.h
/usr/lib/grass64/include/grass/N_pde.h
/usr/lib/grass64/include/grass/N_solute_transport.h
/usr/lib/grass64/include/grass/P_datetime.h
/usr/lib/grass64/include/grass/P_site.h
/usr/lib/grass64/include/grass/Paintlib.h
/usr/lib/grass64/include/grass/PolimiFunct.h
/usr/lib/grass64/include/grass/V_.h
/usr/lib/grass64/include/grass/Vect.h
/usr/lib/grass64/include/grass/arraystats.h
/usr/lib/grass64/include/grass/bdlg_bm.h
/usr/lib/grass64/include/grass/bitmap.h
/usr/lib/grass64/include/grass/blas.h
/usr/lib/grass64/include/grass/btree.h
/usr/lib/grass64/include/grass/cdhc.h
/usr/lib/grass64/include/grass/cluster.h
/usr/lib/grass64/include/grass/codes.h
/usr/lib/grass64/include/grass/colors.h
/usr/lib/grass64/include/grass/config.h
/usr/lib/grass64/include/grass/dataquad.h
/usr/lib/grass64/include/grass/datetime.h
/usr/lib/grass64/include/grass/dbmi.h
/usr/lib/grass64/include/grass/devlib.h
/usr/lib/grass64/include/grass/dgl.h
/usr/lib/grass64/include/grass/dgl/avl.h
/usr/lib/grass64/include/grass/dgl/graph.h
/usr/lib/grass64/include/grass/dgl/graph_v1.h
/usr/lib/grass64/include/grass/dgl/graph_v2.h
/usr/lib/grass64/include/grass/dgl/heap.h
/usr/lib/grass64/include/grass/dgl/helpers.h
/usr/lib/grass64/include/grass/dgl/tavl.h
/usr/lib/grass64/include/grass/dgl/tree.h
/usr/lib/grass64/include/grass/dgl/type.h
/usr/lib/grass64/include/grass/dig_atts.h
/usr/lib/grass64/include/grass/display.h
/usr/lib/grass64/include/grass/dlg.h
/usr/lib/grass64/include/grass/dlg_bm.h
/usr/lib/grass64/include/grass/edit.h
/usr/lib/grass64/include/grass/form.h
/usr/lib/grass64/include/grass/freetypecap.h
/usr/lib/grass64/include/grass/geom.h
/usr/lib/grass64/include/grass/gis.h
/usr/lib/grass64/include/grass/gisdefs.h
/usr/lib/grass64/include/grass/glocale.h
/usr/lib/grass64/include/grass/gmath.h
/usr/lib/grass64/include/grass/gprojects.h
/usr/lib/grass64/include/grass/graphics.h
/usr/lib/grass64/include/grass/gstypes.h
/usr/lib/grass64/include/grass/gsurf.h
/usr/lib/grass64/include/grass/help.h
/usr/lib/grass64/include/grass/ibtree.h
/usr/lib/grass64/include/grass/icon.h
/usr/lib/grass64/include/grass/icon_bm.h
/usr/lib/grass64/include/grass/imagedefs.h
/usr/lib/grass64/include/grass/imagery.h
/usr/lib/grass64/include/grass/interpf.h
/usr/lib/grass64/include/grass/iostream/ami.h
/usr/lib/grass64/include/grass/iostream/ami_config.h
/usr/lib/grass64/include/grass/iostream/ami_sort.h
/usr/lib/grass64/include/grass/iostream/ami_sort_impl.h
/usr/lib/grass64/include/grass/iostream/ami_stream.h
/usr/lib/grass64/include/grass/iostream/embuffer.h
/usr/lib/grass64/include/grass/iostream/empq.h
/usr/lib/grass64/include/grass/iostream/empq_adaptive.h
/usr/lib/grass64/include/grass/iostream/empq_adaptive_impl.h
/usr/lib/grass64/include/grass/iostream/empq_impl.h
/usr/lib/grass64/include/grass/iostream/imbuffer.h
/usr/lib/grass64/include/grass/iostream/mem_stream.h
/usr/lib/grass64/include/grass/iostream/minmaxheap.h
/usr/lib/grass64/include/grass/iostream/mm.h
/usr/lib/grass64/include/grass/iostream/mm_utils.h
/usr/lib/grass64/include/grass/iostream/pqheap.h
/usr/lib/grass64/include/grass/iostream/queue.h
/usr/lib/grass64/include/grass/iostream/quicksort.h
/usr/lib/grass64/include/grass/iostream/replacementHeap.h
/usr/lib/grass64/include/grass/iostream/replacementHeapBlock.h
/usr/lib/grass64/include/grass/iostream/rtimer.h
/usr/lib/grass64/include/grass/keyframe.h
/usr/lib/grass64/include/grass/kftypes.h
/usr/lib/grass64/include/grass/la.h
/usr/lib/grass64/include/grass/label_bm.h
/usr/lib/grass64/include/grass/lapack.h
/usr/lib/grass64/include/grass/libtrans.h
/usr/lib/grass64/include/grass/linkm.h
/usr/lib/grass64/include/grass/lock.h
/usr/lib/grass64/include/grass/lrs.h
/usr/lib/grass64/include/grass/monitors.h
/usr/lib/grass64/include/grass/neta.h
/usr/lib/grass64/include/grass/nviz.h
/usr/lib/grass64/include/grass/ogsf_proto.h
/usr/lib/grass64/include/grass/ortholib.h
/usr/lib/grass64/include/grass/patterns.h
/usr/lib/grass64/include/grass/proto_dbmi.h
/usr/lib/grass64/include/grass/qtree.h
/usr/lib/grass64/include/grass/raster.h
/usr/lib/grass64/include/grass/readsites.h
/usr/lib/grass64/include/grass/region_bm.h
/usr/lib/grass64/include/grass/rowio.h
/usr/lib/grass64/include/grass/rtree.h
/usr/lib/grass64/include/grass/rtree/card.h
/usr/lib/grass64/include/grass/rtree/index.h
/usr/lib/grass64/include/grass/rtree/split_q.h
/usr/lib/grass64/include/grass/search.h
/usr/lib/grass64/include/grass/segment.h
/usr/lib/grass64/include/grass/shapefil.h
/usr/lib/grass64/include/grass/shhopt.h
/usr/lib/grass64/include/grass/site.h
/usr/lib/grass64/include/grass/sitelib.h
/usr/lib/grass64/include/grass/spawn.h
/usr/lib/grass64/include/grass/sqlp.h
/usr/lib/grass64/include/grass/stats.h
/usr/lib/grass64/include/grass/std_incs.h
/usr/lib/grass64/include/grass/symbol.h
/usr/lib/grass64/include/grass/transform.h
/usr/lib/grass64/include/grass/vask.h
/usr/lib/grass64/include/grass/vbuildlib.h
/usr/lib/grass64/include/grass/vect/dig_defines.h
/usr/lib/grass64/include/grass/vect/dig_externs.h
/usr/lib/grass64/include/grass/vect/dig_macros.h
/usr/lib/grass64/include/grass/vect/dig_structs.h
/usr/lib/grass64/include/grass/vect/digit.h
/usr/lib/grass64/include/grass/vedit.h
/usr/lib/grass64/include/grass/version.h
/usr/lib/grass64/include/grass/waterglobs.h
/usr/lib/grass64/include/grass/winname.h
/usr/lib/grass64/tools/g.html2man
/usr/lib/grass64/tools/mkhtml.sh
/usr/share/doc/grass-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/grass-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/grass-dev/copyright
/usr/share/pkgconfig/grass.pc
/usr/share/pkgconfig/grass64.pc