Filförteckning för paketet g++ i wheezy för arkitekturen kfreebsd-i386

/usr/bin/g++
/usr/bin/i486-kfreebsd-gnu-g++
/usr/share/doc/g++