Filförteckning för paketet ezmlm-browse i wheezy för arkitekturen kfreebsd-i386

/etc/ezmlm-browse/Makefile
/etc/ezmlm-browse/config.py
/etc/ezmlm-browse/html/atom-head.xml
/etc/ezmlm-browse/html/atom-item.xml
/etc/ezmlm-browse/html/atom-tail.xml
/etc/ezmlm-browse/html/configure-form.html
/etc/ezmlm-browse/html/error.html
/etc/ezmlm-browse/html/footer.html
/etc/ezmlm-browse/html/header.html
/etc/ezmlm-browse/html/lists-head.html
/etc/ezmlm-browse/html/lists-item.html
/etc/ezmlm-browse/html/lists-tail.html
/etc/ezmlm-browse/html/menubar.html
/etc/ezmlm-browse/html/months-head.html
/etc/ezmlm-browse/html/months-item.html
/etc/ezmlm-browse/html/months-tail.html
/etc/ezmlm-browse/html/msg-footer.html
/etc/ezmlm-browse/html/msg-header.html
/etc/ezmlm-browse/html/msg-other.html
/etc/ezmlm-browse/html/msg-pager.html
/etc/ezmlm-browse/html/msg-sep.html
/etc/ezmlm-browse/html/msg-text-html.html
/etc/ezmlm-browse/html/msg-text-plain.html
/etc/ezmlm-browse/html/msglist-head.html
/etc/ezmlm-browse/html/msglist-item.html
/etc/ezmlm-browse/html/msglist-tail.html
/etc/ezmlm-browse/html/msgs-head.html
/etc/ezmlm-browse/html/msgs-item.html
/etc/ezmlm-browse/html/msgs-tail.html
/etc/ezmlm-browse/html/pager.html
/etc/ezmlm-browse/html/rss2-head.xml
/etc/ezmlm-browse/html/rss2-item.xml
/etc/ezmlm-browse/html/rss2-tail.xml
/etc/ezmlm-browse/html/rthread-head.html
/etc/ezmlm-browse/html/rthread-item.html
/etc/ezmlm-browse/html/rthread-tail.html
/etc/ezmlm-browse/html/search-form.html
/etc/ezmlm-browse/html/search-sep.html
/etc/ezmlm-browse/html/syserror.html
/etc/ezmlm-browse/html/threadlist-head.html
/etc/ezmlm-browse/html/threadlist-item.html
/etc/ezmlm-browse/html/threadlist-tail.html
/usr/lib/cgi-bin/ezmlm-browse
/usr/lib/ezmlm-browse/browse.css
/usr/lib/ezmlm-browse/commands/author.py
/usr/lib/ezmlm-browse/commands/configure.py
/usr/lib/ezmlm-browse/commands/feed.py
/usr/lib/ezmlm-browse/commands/lists.py
/usr/lib/ezmlm-browse/commands/monthbydate.py
/usr/lib/ezmlm-browse/commands/monthbythread.py
/usr/lib/ezmlm-browse/commands/months.py
/usr/lib/ezmlm-browse/commands/search.py
/usr/lib/ezmlm-browse/commands/showmsg.py
/usr/lib/ezmlm-browse/commands/showthread.py
/usr/lib/ezmlm-browse/commands/threadindex.py
/usr/lib/ezmlm-browse/config.py
/usr/lib/ezmlm-browse/context.py
/usr/lib/ezmlm-browse/ezmlm.py
/usr/lib/ezmlm-browse/feedgen.py
/usr/lib/ezmlm-browse/globalfns.py
/usr/lib/ezmlm-browse/globals.py
/usr/lib/ezmlm-browse/greenterm.css
/usr/lib/ezmlm-browse/html
/usr/lib/ezmlm-browse/main.py
/usr/lib/ezmlm-browse/makedist.py
/usr/lib/ezmlm-browse/purple.css
/usr/lib/ezmlm-browse/timezones.py
/usr/lib/ezmlm-browse/version.py
/usr/share/doc/ezmlm-browse/README
/usr/share/doc/ezmlm-browse/README.Debian
/usr/share/doc/ezmlm-browse/TODO
/usr/share/doc/ezmlm-browse/VERSION
/usr/share/doc/ezmlm-browse/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ezmlm-browse/changelog.gz
/usr/share/doc/ezmlm-browse/copyright
/usr/share/python-support/ezmlm-browse.private