Filförteckning för paketet projectl i wheezy för arkitekturen kfreebsd-amd64

/usr/games/projectl
/usr/share/applications/projectl.desktop
/usr/share/doc/projectl/README.Debian
/usr/share/doc/projectl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/projectl/copyright
/usr/share/doc/projectl/readme.txt
/usr/share/doc/projectl/readme_e.txt
/usr/share/man/man6/projectl.6.gz
/usr/share/menu/projectl
/usr/share/pixmaps/projectl.xpm