Filförteckning för paketet libjpeg8-dev i wheezy för arkitekturen kfreebsd-amd64

/usr/include/jerror.h
/usr/include/jmorecfg.h
/usr/include/jpeglib.h
/usr/include/x86_64-kfreebsd-gnu/jconfig.h
/usr/lib/x86_64-kfreebsd-gnu/libjpeg.a
/usr/lib/x86_64-kfreebsd-gnu/libjpeg.so
/usr/share/doc/libjpeg8-dev/README.Debian
/usr/share/doc/libjpeg8-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libjpeg8-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libjpeg8-dev/coderules.txt.gz
/usr/share/doc/libjpeg8-dev/copyright
/usr/share/doc/libjpeg8-dev/examples/example.c.gz
/usr/share/doc/libjpeg8-dev/libjpeg.txt.gz
/usr/share/doc/libjpeg8-dev/structure.txt.gz