Filförteckning för paketet libghc-pwstore-fast-dev i wheezy för arkitekturen kfreebsd-amd64

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/pwstore-fast-2.2/ghc-7.4.1/Crypto/PasswordStore.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/pwstore-fast-2.2/ghc-7.4.1/HSpwstore-fast-2.2.o
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/pwstore-fast-2.2/ghc-7.4.1/libHSpwstore-fast-2.2.a
/usr/share/doc/libghc-pwstore-fast-dev/buildinfo_kfreebsd-amd64.gz
/usr/share/doc/libghc-pwstore-fast-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-pwstore-fast-dev/copyright
/var/lib/ghc/package.conf.d/pwstore-fast-2.2.conf