Filförteckning för paketet pianobar i wheezy för arkitekturen ia64

/usr/bin/pianobar
/usr/share/doc/pianobar/README
/usr/share/doc/pianobar/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pianobar/changelog.gz
/usr/share/doc/pianobar/contrib/addshared.sh
/usr/share/doc/pianobar/contrib/change-station-dmenu.sh
/usr/share/doc/pianobar/contrib/config-example
/usr/share/doc/pianobar/contrib/eventcmd-examples/dmenu.pl
/usr/share/doc/pianobar/contrib/eventcmd-examples/eventcmd.sh
/usr/share/doc/pianobar/contrib/eventcmd-examples/multi.sh
/usr/share/doc/pianobar/contrib/eventcmd-examples/rbot.rb
/usr/share/doc/pianobar/contrib/eventcmd-examples/scrobble.py
/usr/share/doc/pianobar/contrib/pianobar.1.gz
/usr/share/doc/pianobar/contrib/remote.sh
/usr/share/doc/pianobar/copyright
/usr/share/man/man1/pianobar.1.gz