Filförteckning för paketet numdiff i wheezy för arkitekturen ia64

/usr/bin/ndselect
/usr/bin/numdiff
/usr/share/doc/numdiff/AUTHORS
/usr/share/doc/numdiff/BUGS
/usr/share/doc/numdiff/NEWS.gz
/usr/share/doc/numdiff/README
/usr/share/doc/numdiff/TODO
/usr/share/doc/numdiff/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/numdiff/changelog.gz
/usr/share/doc/numdiff/copyright
/usr/share/doc/numdiff/numdiff.html
/usr/share/doc/numdiff/numdiff.pdf.gz
/usr/share/doc/numdiff/numdiff.txt.gz
/usr/share/info/numdiff.info.gz
/usr/share/man/man1/ndselect.1.gz
/usr/share/man/man1/numdiff.1.gz