Filförteckning för paketet mira-assembler i wheezy för arkitekturen ia64

/usr/bin/convert_project
/usr/bin/fasta2frag
/usr/bin/fastaselect
/usr/bin/fastatool
/usr/bin/fastqselect
/usr/bin/fixACE4consed
/usr/bin/mira
/usr/bin/miraSearchESTSNPs
/usr/bin/miraclip
/usr/bin/miramem
/usr/bin/scftool
/usr/bin/sw
/usr/share/doc/mira-assembler/HELP_WANTED
/usr/share/doc/mira-assembler/NEWS.gz
/usr/share/doc/mira-assembler/README
/usr/share/doc/mira-assembler/THANKS
/usr/share/doc/mira-assembler/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mira-assembler/copyright
/usr/share/mira/demoparam.prm
/usr/share/mira/support_3rdparty_tools/GTAGDB
/usr/share/mira/support_3rdparty_tools/README
/usr/share/mira/support_3rdparty_tools/consedrc.13.0
/usr/share/mira/support_3rdparty_tools/consedtaglib.txt