Filförteckning för paketet libnss3-tools i wheezy för arkitekturen ia64

/usr/bin/certutil
/usr/bin/cmsutil
/usr/bin/crlutil
/usr/bin/modutil
/usr/bin/pk12util
/usr/bin/pwdecrypt
/usr/bin/shlibsign
/usr/bin/signtool
/usr/bin/signver
/usr/bin/ssltap
/usr/share/doc/libnss3-tools/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libnss3-tools/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libnss3-tools