Filförteckning för paketet db5.1-sql-util i wheezy för arkitekturen ia64

/usr/bin/db5.1_sql
/usr/share/doc/db5.1-sql-util