Filförteckning för paketet umview i wheezy för arkitekturen i386

/usr/bin/kmview
/usr/bin/mstack
/usr/bin/um_add_service
/usr/bin/um_attach
/usr/bin/um_del_service
/usr/bin/um_fsalias
/usr/bin/um_ls_service
/usr/bin/umshutdown
/usr/bin/umview
/usr/bin/viewmount
/usr/bin/viewname
/usr/bin/viewsu
/usr/bin/viewsudo
/usr/bin/viewumount
/usr/bin/vuname
/usr/lib/umview/modules/real.so
/usr/lib/umview/modules/sockettest.so
/usr/lib/umview/modules/sockip.so
/usr/lib/umview/modules/testmodul2.so
/usr/lib/umview/modules/testmodule.so
/usr/lib/umview/modules/umbinfmt.so
/usr/lib/umview/modules/umdev.so
/usr/lib/umview/modules/umdevmbr.so
/usr/lib/umview/modules/umdevnull.so
/usr/lib/umview/modules/umdevramdisk.so
/usr/lib/umview/modules/umdevtrivhd.so
/usr/lib/umview/modules/umdevvd.so
/usr/lib/umview/modules/umfuse.so
/usr/lib/umview/modules/umfuseramfile.so
/usr/lib/umview/modules/ummisc.so
/usr/lib/umview/modules/ummisctime.so
/usr/lib/umview/modules/ummiscuname.so
/usr/lib/umview/modules/umnet.so
/usr/lib/umview/modules/umnetcurrent.so
/usr/lib/umview/modules/umnetlink.so
/usr/lib/umview/modules/umnetnull.so
/usr/lib/umview/modules/umproc.so
/usr/lib/umview/modules/unreal.so
/usr/lib/umview/umbinwrap
/usr/share/doc/umview/README.gz
/usr/share/doc/umview/README.viewfs
/usr/share/doc/umview/amd64_porting.txt.gz
/usr/share/doc/umview/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/umview/copyright
/usr/share/doc/umview/simple_tutorial
/usr/share/doc/umview/umfuse-howto
/usr/share/man/man1/kmview.1.gz
/usr/share/man/man1/mstack.1.gz
/usr/share/man/man1/um_add_service.1.gz
/usr/share/man/man1/um_attach.1.gz
/usr/share/man/man1/um_del_service.1.gz
/usr/share/man/man1/um_fsalias.1.gz
/usr/share/man/man1/um_ls_service.1.gz
/usr/share/man/man1/umfuse.1viewos.gz
/usr/share/man/man1/umshutdown.1.gz
/usr/share/man/man1/umview.1.gz
/usr/share/man/man1/viewmount.1.gz
/usr/share/man/man1/viewname.1.gz
/usr/share/man/man1/viewsu.1.gz
/usr/share/man/man1/viewsudo.1.gz
/usr/share/man/man1/viewumount.1.gz
/usr/share/man/man1/vuname.1.gz
/usr/share/man/man2/msocket.2viewos.gz
/usr/share/man/man5/viewospasswd.5.gz