Filförteckning för paketet php5-gd i wheezy för arkitekturen i386

/usr/lib/php5/20100525+lfs/gd.so
/usr/share/doc/php5-gd
/usr/share/php5/gd/gd.ini