Filförteckning för paketet libtext-unaccent-perl i wheezy för arkitekturen i386

/usr/lib/perl5/Text/Unaccent.pm
/usr/lib/perl5/auto/Text/Unaccent/Unaccent.bs
/usr/lib/perl5/auto/Text/Unaccent/Unaccent.so
/usr/share/doc/libtext-unaccent-perl/README
/usr/share/doc/libtext-unaccent-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libtext-unaccent-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/libtext-unaccent-perl/copyright
/usr/share/man/man3/Text::Unaccent.3pm.gz