Filförteckning för paketet libjack-jackd2-dev i wheezy för arkitekturen i386

/usr/include/jack/control.h
/usr/include/jack/intclient.h
/usr/include/jack/jack.h
/usr/include/jack/jslist.h
/usr/include/jack/midiport.h
/usr/include/jack/net.h
/usr/include/jack/ringbuffer.h
/usr/include/jack/session.h
/usr/include/jack/statistics.h
/usr/include/jack/systemdeps.h
/usr/include/jack/thread.h
/usr/include/jack/transport.h
/usr/include/jack/types.h
/usr/include/jack/weakjack.h
/usr/include/jack/weakmacros.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/libjack.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libjacknet.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libjackserver.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/pkgconfig/jack.pc
/usr/share/doc/libjack-jackd2-dev/README.gz
/usr/share/doc/libjack-jackd2-dev/TODO
/usr/share/doc/libjack-jackd2-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libjack-jackd2-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libjack-jackd2-dev/copyright